Нерухомість від забудовників

Аудиторія

Портал має якісну цільову аудиторію.
Відповідно до соціальних та демографічних характеристик - наші читачі самі реальні покупці нерухомості.

Основні характеристики (дані системи Google Analytics за липень 2015):
- відвідуваність по Києву і області - 22 тисячі унікальних користувачів
- більше половини користувачів - від 25 до 34 років
- сфери інтересів користувачів: нерухомість, бізнес, фвнанси, освіта

відвідуваність за регіонами вікова структура
інтереси користувачів